highway-2197683_960_720

Det er dog kun en enkelt strækning der bliver udbygget, selvom mange ønsker en omfattende udvidelse af den østjyske motorvej.

Finanslovsforhandlingerne er overstået, og de fire blå partier kan dermed præsentere den nye finanslov for 2017, som blandt andet indeholder en begrænset udvidelse af E45 motorvejen.

Der er dermed blevet afsat penge til udvidelsen af motorvejen, som dog kun bliver udbygget fra Aarhus Syd til Skanderborg Syd. Alligevel er der afsat 524 millioner kroner til at udbygge motorvejen, så strækningen udvides fra fire til seks spor.

Enighed om at fjerne trykket

Finanslovsforhandlingerne har handlet om at sætte ind på problemer. Strækningen mellem Aarhus Syd og Skanderborg Syd er en flaskehals, og derfor har partierne valgt at lette trykket på denne strækning.

Der har været enighed om udvidelsen blandt de blå partier dog med en smule uenighed om, hvor de 524 millioner kroner skulle findes.

Udvidelsen kommer til at ske, ved at man inddrager den midterrabat, som allerede eksisterer på motorvejsstrækningen. Den er 12 meter bred, og den gør det derfor muligt at udvide strækningen fra fire til seks spor.

Plangrundlaget skal først udvikles, men når det er færdigt, forventes udvidelsen at tage tre til fire år at gennemføre. De afsatte millioner kroner skal således fordeles over de næste fire år. Pengene kommer til at blive fordelt i rater og der er afsat forskellige beløb for de forskellige år. I 2017 startes projektet, og her er der afsat 119 millioner kroner. I 2018 er der afsat 130 millioner, mens det største beløb er afsat i 2019 med 182 millioner. Afslutningsvis er der afsat 93 millioner i 2020, hvor udvidelsen forventes at stå færdig.

Omfattende udvidelser

Finansminister Claus Hjort Frederiksen har desuden udtalt, at der også blev drøftet andre, mere omfattende udvidelser af E45 til finanslovsforhandlinger.

Generelt er der stor enighed om, at der er behov for yderligere udvidelser af E45.

Særligt Venstres folketingsmedlem Britt Bager mener, at der er behov for at udbygge motorvejen.

Hun mener, at udvidelsen af den midtjyske strækning fra Aarhus Syd til Skanderborg Syd kun er en start. I folketinget er der nemlig grundlæggende enighed om, at en total udvidelse af E45 er den rigtige vej at gå. Dette punkt er desuden også en del af regeringen egen 2025-plan.

Det eneste problem der opstår, når snakken falder på den østjyske motorvej er hvordan en total udvidelse skal finansieres. Britt Bager er dog fortrøstningsfuld og mener, at finansieringen nok skal kunne findes, så længe der er enighed om beslutningen.

Det er desuden ikke uden grund, at folketinget har så meget fokus på E45. Den østjyske motorvej er nemlig enormt veltrafikeret og benyttes af mange af landets pendlere hver eneste dag.

Derfor hjælper en udvidelse både erhvervslivet og de mange pendlere, som slipper for at sidde i kø på den trafikerede strækning.

Kapaciteten på strækningen mellem Aarhus Syd og Skanderborg Syd skulle altså gerne være øget, når den nye udvidelse står klar om cirka et år. Der er dog ikke lavet nogen samfundsøkonomiske beregninger på, hvorvidt udvidelsen kommer til at have en positiv indvirkning  på den danske økonomi, selvom det meste tyder på det.