Du kender kampen, som har eksisteret siden tidernes morgen: Bilister versus cyklister. Når du sidder i en bil, synes du måske, at cyklisterne fylder for meget på kørebanen og tager sig for mange friheder. Men når du sidder på den tohjulede, finder du bilisternes kørsel alt for dominerende og farlig. Men som bilist har du det seneste halve år måske oplevet mere end blot den vovede cyklist i trafikken.

Ny prøvelov i 2018

1. januar 2018 blev det vedtaget på prøvebasis at lade eldrevne mindre køretøjer såsom segboards, hoverboards og eldrevne løbehjul og skateboards færdes i trafikken. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mente nemlig, at det er på tide at omfavne de nye teknologier på en kontrolleret måde. Derfor har du det sidste stykke tid måske skullet forholde dig til de teknologiske krabater, når du skulle tage et sving i krydset eller orientere dig i sidespejlet. Det er især i de større byer, at dillen har taget til, og det er ikke længere kun de helt unge, som har taget tendensen til sig. Vi ser det også tydeligt med ældres modtagelse af nyere teknologier såsom elcyklen, der er blevet et stort hit i Danmark.

Faktisk ikke lovligt endnu

På trods af folketingets villighed til at lade nye tekniske køretøjer komme ind på de danske veje, er det ikke sikkert, at det bliver sådan i fremtiden. For hvis man kigger inde på Politiets egen hjemmeside, er det tydeligt, at den prøvebaserede lov ikke er vedtaget permanent endnu. Her står der, at det p.t. er ulovligt at benytte hoverboards og segboards på kørebaner, cykelstier, fortove, pladser, stier o.l. Faktisk er det kun tilladt at bruge dem på private grunde eller dertil indrettede områder som fx skateparker.

Det varer måske ikke længe

På trods af at loven ikke er vedtaget endnu, vil Transport-, Bygnings- og Boligministeriet arbejde på at kunne fastsætte nye regler for brug af små motoriserede køretøjer, herunder fx hoverboards, segboards og elløbehjul i løbet af 2018. (Kilde) Flere større byer tilbyder også sightseeing på fx SegWays, så folketinget har god grund til at blive enige om disse transportmidlers fremtid på kørebanen.

Så hold øje med de små boards og løbehjul i trafikken – det ser ud til, at vi snart kan forvente mange flere af de nyere opfindelser ude på vejene.

Overvejelser omkring segboards

Det kan være, at din interesse for de sjove transportmidler er blevet vakt, mens du har læst dette. Faktisk er det en rigtig sjov og effektiv måde at komme rundt på. Mens prøveperioden har været i gang, har mange taget deres hoverboard til bussen, taget det under armen og gået på bussen. Det koster hverken ekstra og fylder ikke meget. Det er altså et nemt transportmiddel at jonglere rundt med på farten i byen. Det kunne jo være, at du gik hen og blev helt bidt af det.