Biler

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

De fleste bilejere vil nok mene, at denne nyhed ikke er nogen nyhed – nemlig at afgifterne på biler og andre køretøjer i Danmark er for høje. Ikke desto mindre er det en af de centrale konklusioner i en ny redegørelse fra Skatteministeriet, der netop er offentliggjort.

Sænkning af registreringsafgiften betalte næsten sig selv

I sin rapport ”Skatteøkonomisk Redegørelse 2018” slår Skatteministeriet fast, at det danske skatte- og afgiftssystem rammer bilejerne uforholdsmæssigt hårdt på trods af regeringens seneste sænkelser af registreringsafgiften, der netop har haft til hensigt at gøre det billigere for danskerne at købe større, mere sikre og miljøvenlige biler. Rapporten beskriver blandt andet, at danske bilejere betaler væsentligt mere i registreringsafgift end de lande, vi typisk sammenligner os med, og at afgiften på nuværende tidspunkt er højere, end hvad der kan forsvares ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv.

En særligt interessant beregning omhandler de økonomiske konsekvenser af sænkningen af registreringsafgiften, som viser, at det stort set var gratis at lempe afgiften grundet dynamiske effekter, såsom at danskerne køber større (og dermed dyrere) biler. Dette er i sig selv et slagkraftigt argument i relation til yderligere sænkelser, idet staten på denne måde ikke umiddelbart lider noget økonomisk tab på trods af de væsentligt lavere afgiftssatser.

Danske bil- og motorkøretøjsejere er hårdt ramt

Rapporten konkluderer endvidere, at danske bilejere er blandt de hårdest beskattede sammenlignet med vores nabolande og EU ud fra såvel afgifter på selve køretøjet såvel som beskatning af brændstof. Samlet set udgør de danske bilskatter således 2,4% af Danmarks BNP, hvilket er relativt højt – gennemsnittet for EU er tilsvarende blot 1,8%. Når der samtidig henvises til de mange andre omkostninger, der er forbundet med at være bilejer eller bruger af andre køretøjer, herunder fx udgifter til det lovpligtige serviceeftersyn, bro- og vejafgifter og forsikring, som også er lovpligtigt for motorcykler og knallerter (læs mere her), er der således ingen tvivl om, at det i mange henseender er en dyr fornøjelse at være bil- og motorkøretøjsejer i Danmark.

I sin redegørelse påpeger Skatteministeriet desuden, at de høje afgifter som udgangspunkt ikke kan forsvares ud fra et miljø- eller sikkerhedsmæssigt perspektiv. De høje afgifter betyder nemlig, at danskerne ”nøjes” med små biler uden ekstraudstyr, hvilket alt andet lige betyder, at sikkerhedsfunktioner, som kunne bidrage til færre uheld, person- og tingskader, fravælges.

Minister bifalder lempelse og mere sikre biler

Skatteminister, Karsten Lauritzen (V), udtaler i forbindelse med redegørelsen, at det med samfundsøkonomiske og sikkerhedsmæssige briller har været en fornuftig beslutning at sænke registreringsafgiften. Han er tilfreds med, at lempelsen stort set har betalt sig selv, og at alt tyder på, at danskerne i højere grad end tidligere vælger dyrere biler med større fokus på sikkerhed, hvilket netop var et af formålene, da regeringen lempede afgiften tilbage i 2017. Hvorvidt nye lempelser er på vej, nævner ministeren ikke noget om, selvom regeringspartiet Liberal Alliance tidligere har luftet tanken om yderligere lempelser og sågar en regulær afskaffelse af registreringsafgiften for i stedet at omlægge til en teknisk afgift.