Car insurance

At finde den rette bilforsikring kan virke som en uløselig gåde. Der er mange ting, som man som bilejer skal sætte sig ind i og overveje. Alt lige fra budget, behov, regler og typer af forsikringer er noget, som man skal finde ud af og undersøge. Det kan være en jungle at finde rundt i. Derfor har vi i denne artikel opstillet en nem og overskuelig guide til dig, der skal tegne en bilforsikring.

Typer af forsikring

Det kan være svært at finde rundt i de forskellige typer af bilforsikringer. Hvilke forsikringer er obligatoriske, og hvilke kan man tilvælge? Nedenfor har vi opstillet nogle typer af forsikringer, som er nemme at overskue. Læs også mere om bilforsikring her.

  • Ansvarsforsikring

Ifølge færdselsloven er det lovpligtigt, at den ansvarlige for køretøjet tegner en såkaldt ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker de skader, som du påfører andre personer, køretøjer eller ejendomme, og den er gældende, såfremt du er ansvarlig for ulykken. Forsikringen dækker dermed ikke skader på dig selv eller dit eget køretøj.

  • Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker omvendt de fleste skader på dit eget køretøj samt tyveri, så længe du ikke har handlet groft uagtsomt eller bevidst selv har gjort skade på din bil. Kaskoforsikringen er ikke lovpligtig, men til gengæld et krav fra mange banker, hvis du låner penge til købet af bilen.

  • Tillægsforsikringer

Ved siden af ansvarsforsikringen og kaskoforsikringen kan du vælge nogle tillægsforsikringer. Du kan f.eks. udvide din bilforsikring med en førerdækning, der dækker skader på føreren af køretøjet. Derudover kan du tilføje en glasforsikring til dækning af skader på køretøjets ruder.

Forsikringsbehov

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvilke forsikringsbehov man har. Fælles for de fleste er, at bilforsikringer skaber mere tryghed i trafikken. Men udover dette har vi nogle individuelle forsikringsbehov, som i bund og grund afhænger af, hvem vi er, og hvor vi er i livet. Ud fra dette er det op til den individuelle person at overveje behov i forhold til bl.a. tillægsforsikring, fastsættelse af selvrisiko og forsikringspris.

Hvad skal du være opmærksom på?

For det første skal du ved køb af en bilforsikring være opmærksom på, at bilforsikringer ofte er inddelt i præmietrin. Helt grundlæggende drejer præmietrin sig egentlig bare om, hvor længe du har haft bilforsikringen, og i hvilket omfang du har kørt skadefrit. Som ny bilist eller bilist med skadeshistorik starter du på det laveste præmietrin og rykker efterfølgende op i trin for hvert år, du har kørt skadefrit. Jo højere præmietrin, desto lavere præmiebetaling. Desuden er præmieprisen afhængig af, hvor mange kilometer om året du kører. Derudover kan du vælge at have en selvrisiko på din bilforsikring. Selvrisikoen er det beløb, du hæfter for ved anmeldelse af skader. Ved fastsættelse af en høj selvrisiko har du en lav forsikringspræmie og omvendt.

Hvad har indflydelse på prisen?

Først og fremmest påvirker din alder prisen på bilforsikringen. Kort sagt er prisen lavere, jo ældre du er, og jo mere erfaring du har som bilist. Samtidig har din skadeshistorik indflydelse på forsikringsprisen. Prisen falder nemlig i takt med antallet af skadefrie år, idet du stiger i præmietrin. Endvidere påvirker det forsikringsprisen, hvilken bil du har. Jo højere bilværdi, desto højere forsikringspris. Dette skyldes, at dyrere biler, såsom sportsbiler og luksusbiler, koster mere at reparere.